About Us

Ki te kotahi te kākaho ka whati, ki te kāpuia, e kore e whati
Alone we can be broken, standing together, we are invincible

Our Whakapapa

The name Te Kotahi a Tāmaki was given by a local kaumātua of Tāmaki Makaurau, to encourage unity and enable collective impact.

The collective began as a kōrero at Manurewa marae among five marae made up of mana whenua and mataawaka to explore the possibility of a Māori marae profile booklet.

A steering group was formed along with a kaumātua taumata to oversee and guide this process. The organisation was accepted by marae as a representative cultural-collective on 13 January 2018 and became a Charitable Trust on 26th March 2021.

The collective reinforces marae as recognised centres of cultural excellence and enterprise for our communities. By working together to share skills, knowledge and build whakawhanaungatanga (relationships) creating opportunities and transformational change for whānau, hapū and iwi.

Our Marae Collective

Each marae have a moemoeā (vision) that they aspire to achieve maintaining their own mana motuhake. Te Kotahi a Tāmaki – Marae Collective looks to support and accelerate that journey, to thrive and build resilience.

Benefits of Joining

Te Kotahi a Tāmaki

1
Awataha
2
Makaurau
3
Mangatangi
4
Manurewa
5
Mataatua
6
Nga Kete Wānanga (MIT)
7
Ngā Wai o Horotiu
8
Ngā Whare Waatea
9
Ngāti Ōtara
10
Ōrakei
11
Ōtakanini Haranui
12
Papatūānuku Kōkiri
13
Piritahi
14
Ruapōtaka
15
Tāhuna Pa
16
Tauranganui
17
Te Aroha Pā
18
Te Kia Ora
19
Te Mahurehure
20
Te Tira Hou
21
Te Unga Waka
22
Uruamo Maranga Ake
23
Whaiora
24
Whaataapaka
25
Whiti Te Rā o Reweti
26
Wharekawa
27
Te Awamārahi

Our Growth

The idea of the collective began among five marae made up of mana whenua and mataawaka to explore the possibility of a Marae Profile publication. 

A steering group was formed along with a kaumātua taumata to oversee and guide this process. The interest grew and a marae collective in Tāmaki Makaurau was formed. The organisation was accepted by marae as a representative cultural-collective on 13 January 2018 and became a Charitable Trust on 26th March 2021.

The following diagram represent’s the signed formalisation of Marae who joined each year.

Continue Browsing